Menu

  რა უნდა ვიცოდეთ პარტნიორული პროგრამის შესახებ?

   „პარტნიორული პროგრამა“ თანამშრომლობის ერთ-ერთი სახეა, მომსახურებისა ან პროდუქციის მფლობელსა და იმ მომსახურებას შორის, რომელიც მისთვის საკუთარ პლატფორმაზე რეკლამის გაწევისთვის არის მზად. ამგვარი სარეკლამო კამპანიით, „პარტნიორი“, „ პროდუქტის“ მფლობელს დახმარებას უწევს ამ პროდუქტის გაყიდვის საკითხში, მისი ვებ-გვერდის რეიტინგის აწევაში ან კლიენტების ახალი რიგის შეძენაში.

  „პარტნიორული პროგრამების“ მიზანს ახალი მომხმარებლის (მოთამაშეების) მოზიდვა წარმოადგენს.  

   „პარტნიორული პროგრამა“ ორივე მხარისთვის ხელსაყრელია. მისი მეშვეობით პროდუქტის/მომსახურების მფლობელი ახალ მომხმარებელს იზიდავს, მოგებას კი პარტნიორებს უნაწილებს, რომლებიც ახალი დამატებითი მოთამაშეებისა და კლიენტების მოზიდვაში დაეხმარნენ.  

   

  პარტნიორული პროგრამა: როგორ მოქმედებს ის და როგორ გავხდეთ რეფერალი?

   „პარტნიორული პროგრამის“ მუშაობის პრინციპი მეტად მარტივია. „რესურსი მფლობელი“ პარტნიორს სთავაზობს რეფერალი -ს ლინკს, რომელიც მის ვებ-გერდზე, ფორუმსა თუ სხვა რესურსებზე ქვეყნდება. ლინკზე გადასვლის შემთხევაში, ხდებით „რეფერალი“ და თქვენს მთავარ მიზანს წარმოადგენს რეგისტრაცია ან უბრალოდ დარეგისტრირება. ლინკის განმთავსებელი კი მისი „რეფერალით“ შემდგომში დადებული ყოველი ფსონიდან პროცენტს იღებს. 

   რეფერალიეს არის პიროვნება, რომელიც მიჰყვა თქვენს რეფერალურ (პარტნიორულ) ლინკს და გადადგა საჭირო ნაბიჯები, მაგალითისთვის, გაიარა რეგისტრაცია; ამის გამო მას ეწოდება -რეფერალი. 

  ახალი კლიენტის „გამომგზავნი“ პარტნიორის ვინაობის დასადგენად, არსებობს სპეციალური ლინკები, პარტნიორის იდენტიფიკაციით. 

  „პარტნიორული ლინკი“ – წარმოადგენს ცალკეული პარტნიორების უნიკალურ ინტერნეტ-მისამართებს, რაც საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ თუ რომელი პარტნიორია კლიენტის „წყარო“.

   რა სახის პარტნიორული პროგრამები არსებობს?

  ის, თუ რომელ პარტნიორულ პროგრამას აირჩევთ, თანამშრომლობის ეფექტიანობას, მნიშვნელოვანწილად, განსაზღვრავს. თუკი გსურთ, რომ თქვენს პარტნიორულ პროგრამას მოგება მოჰყვეს, აუცილებლად, უნდა მიიღოთ მხედველობაში, რომ ამ პროგრამების სხვადასხვა ტიპი არსებობს და აქედან გამომდიარე, გადახდის მეთოდებიც სხვადასხვაგვარია. 

  არ არსებობს ერთი საყოველთაო პროგრამა, მთავარია, მოძებნოთ ის, რომელიც ყველაზე მეტად არის თქვენთვის შესაფერისი. აქ მხოლოდ მოგების სურვილი არ არის მთავარი, საჭიროა, გაარკვიოთ თუ რა სახისაა თქვენი „ტრეფიკი“, როგორ გაქვთ რეკლამის მასალები განთავსებული, არის თუ არა „პროდუქტი“ თქვენი აუდიტორიის შესაფერისი და მსგავსი კრიტერიუმები. 

  თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ თანხები კაზინოს პარტნიორული პროგრამებიდან ახალი მომხმარებლის რეგისტრაციის გამო. თანხების გადასარიცხად სხვადასხვა მეთოდი გამოიყენება, მათ შორის, აღსანიშნავია  „RevShare“-ი (Revenue Share-ი) და  „CPA“-ი (Cost Per Action-ი). 

  გთავაზობთ, პარტნიორული პროგრამების უპირატესობებსა და ნაკლოვანებებს, ცალ-ცალკე. 

   

  პარტნიორული პროგრამები – „CPA“ (Cost Per Action) 

  ამ პროგრამით ნაზღაურდება ის ქმედებები, რომელსაც ახალი მომხმარებელი კონკრეტულ კაზინოში განახორციელებს. ამ შემთხვევაში, საკმარისი არ არის, რომ კლიენტი ლინკზე გადავიდს, არამედ, აუცილებელია მის მიერ რეგისტრაციის გავლა საიტზე, ტელეფონის ნომრის ან ელ-ფოსტის დადასტურება, დეპოზიტის შევსება და ა.შ. შემდეგ სტატიაში შემოგთავაზებთ იმ მოთხოვნების ნუსხას, რომელიც აქვთ პოპულარულ პარტნიორულ პროგრამებს. 


  უპირატესობები:

  • შეგიძლიათ სწრაფად მიიღოთ მაღალი შემოსავალი; 
  • არ გჭირდებათ პირადი რესურსები რეკლამის მიზნებისთვის;  

   

  ნაკლოვანებები:

  • თუკი ტრეფიკი სათანადო ხარისხის არ არის, შესაძლოა, გადახდა ვერ მოხერხდეს; 
  • თითოეული ახალი მომხარებლის შემთხვევაში იღებთ ერთჯერად შემოსავალს. 

   

  პარტნიორული პროგრამები – „RevShare“ (რევშეარ)

  იშიფრება, როგორც „Revenue Share“, რაც „შემოსავლის გაყოფას“ ნიშნავს. ამ პროგრამის მონაწილე თანხის სანაცვლოდ, ანაზღაურების სახით, იღებს იმ მოთამაშის წაგებული თანხების პროცენტს (25-26 პროცენტი), რომელიც თვითონ მოიყვანა. 

  მაგალითისთვის, პარტნიორი ახდენს მომხმარებლების (მოთამაშე) მოზიდვას ონლაინ-კაზინოში და იღებს პროცენტს მათ მიერ წაგებული თანხებიდან. 

  რა რსიკები აქვს RevShare მოდელს?  იმ შემთხვევაში, თუკი მოთამაშე მოგებას მოახერხებს, პარტნიორის ბალანსი მინუსში იქნება და არ მოხდება ანაზღაურებსი მიღება. ამ კუთხით, უფრო საიმედოა იმ სახის სხვა პარტნიორული პროგრამები, სადაც უარყოფითი ბალანსი თვის ბოლოს უქმდება. 

   

  უპირატესობები:

  • სტაბილური და გრძელვადიანი შემოსავალი; 
  • თითოეულ მომხარებელზე (მოთამაშეზე) გაზრდის შესაძლებლობა; 
  • არ აქვს მნიშვნელობა ტრეფიკის წყაროს (გარდა სპამისა); 
  • უპირატესობა აქვს პირადი ვებ-გვერდის ან სხვა რესურსების შემთხვევაში. 

   

  ნაკლოვანებები:

  • მოგებას მყისიერად ვერ მიიღებთ 
  • შანსი გაქვთ, წახვიდეთ მინუსში. 

   

  განსხვავება:

  • მთავარი განსხვავება მდგომარეობს სარეკლამო კამპანიების რიცხვში. უფრო ხშრად, RevShare მხოლოდდამხოლოდ, ერთი ბრენდის რეკლამირებას ახდენს, შეადარეთ CPA-ს. ეს უკანასკნელი, სხვადასხვა ბრენდის ნუსხას გთავაზობთ. 

  დასკვნა

  CPA, მხოლოდდამხოლოდ, ახალ ბედებისთვისაა გამართლებული, რომელთაც პირველი მოგების მიღება, რაც შეიძლება დაბალი რისკით სურთ;   RevShare კი, უფრო მეტად მომგებიანია ხანგრძლივ პერსპექტივაში. 

  როგორ ვიშოვოთ  პარტნიორული პროგრამების მეშვეობით ფული?

  ანაზღაურება პარტნიორებს ეძლევა ხელშეკრულებაში გაწერილი პრიობების თანახმად და იმის საფუძელზე, თუ რომელი პროგრამით ოპერირებენ – RevShare-ით თუ CPA-ით.

  თანხების გადახდისთვის 2 მეთოდი არსებობს: „პარტნიორის გადარიხცხვები“ პირად კაბინეტში, სადაც მითითებული საკომისიოს რაოდენობა; რაც შეეხება, ავტომატურ რეჟიმში თანხის გამოტანას, ამ დროს, ანაზღაურება მყისიერად ირიცხება საბანკო ანგარიშზე ან ელექტრონულ საფულეში. 

   

  რომელი პროგრამა ავირჩიოთ პარტნიორული პროგრამებიდან?

  პარტნიორული პროგრამის შერცევის მიზნით, აუცილებელია შეისწავლოთ კომპანიის მიერ შემოთავაზებული პირობები, იპოვოთ ოპტიმალური ხერხი გადახდისთვის, შეისწავლოთ ვებ ოსტატის მიმოხილვები და შემოთავაზებები. აუცილებელია, გადაამოწმოთ „ქეისების“ შესახებ ინფორმაცია, რათა იცოდეთ რა რაოდენობაზე მიდის საუბარი.  

  ჩვენი ვებ-გვერდი საშუალებას გაძლევთ შეადაროთ ესა თუ ის პარტნიორული პროგრამა და არჩევანი იმ კონკრეტულ პროგრამაზე შეაჩეროთ, რომლითაც სრულად დაკმაყოფილდება თქვენი მოთხოვნები.